دریافت{پروپوزال ارزیابی بنگاه های اقتصادی براساس الگوی ترکیبی  DEA و EFQM}

پروپوزال ارزیابی بنگاه های اقتصادی براساس الگوی ترکیبی  DEA و EFQM|ایی کِی/دریافت/42077033|ekn50308974|پروپوزال ارزیابی عملکرد سازمان,ارزیابی عملکرد سازمان های دولتی,روش های ارزیابی عملکرد سازمان,شاخص های ارزیابی عملکرد سازمان ها,انواع مدل های ارزیابی عملکرد سازمان,پروپوزال طراحی مدل ارزیابی عملکرد سازمان,ارزیابی عملکرد سازمان با DEA,ارزیابی عملکرد سازمان با EFQM
این فایل درباره ی پروپوزال ارزیابی بنگاه های اقتصادی براساس الگوی ترکیبی  DEA و EFQM می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

هدف از این بصورت جامع و کامل و با منابع جدید می باشد


مشخصات فایل
تعداد صفحات31حجم1426/873 کیلوبایت فرمت فایل اصلیdocx
توضیحات کامل
دانلود پروپوزال پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریتپروپوزال ارزیابی بنگاه های اقتصادی براساس الگوی ترکیبی DEA و EFQM

چکیده

از جمله ضعفهاي موجود در ارزيابي بنگاه هاي اقتصادي براساس الگوي EFQM، ارزيابي مجزا شرکتها از يکديگر مي باشد. به عبارت ديگر در شيوه اجرايي امکان مقايسه عملکرد نسبي شرکتها با يکديگر و معرفي الگوهاي برتر وجود ندارد. بنابراين در اين تحقيق، از روش DEA که از جمله تکنيکهايي است که توانايي رتبه بندي شرکتها را بر اساس عملکرد نسبي و مشخص نمودن شرکتهاي کارا و ناکارا و نهايتاً تعيين الگوهاي برتر را دارد، استفاده شده است.


1)در اين تحقيق سعي شده است پس از مرور ادبيات تحقيق، با استفاده از تلفيق مدل تعالي سازماني(EFQM) که يک مدل کيفي در ارزيابي بنگاه ها مي باشد و مدل تحليل پوششي داده ها(DEA)، روش نويني را در ارزيابي بنگاه ها طراحي شود. در مدل طراحي شده امتياز کسب شده در توانمندسازها به عنوان ورودي مدل DEA و امتياز کسب شده در معيارهاي نتايج به عنوان خروجي مدل منظور گرديد. با توجه به نامطلوب بودن کاهش ميزان توانمندسازها در مدل EFQM، جهت ارزيابي کارايي از روشهاي خروجي محور که تاکيد بر افزايش ميزان خروجي يا افزايش معيارهاي نتايج را دارد استفاده گرديد. نتايج کارايي مدل اجرا شده بيانگر اين است که واحدهاي 1، 7، 9، 10، 11، 14، 16، 17، 19، 21 ،27 و 28 روي مرز کارايي قرار داشته و ساير واحدها داراي کارايي کمتر از واحد مي باشند. DMU هاي 2 و 13 و 18 نيز داراي کمترين کارايي در بين واحد هاي تصميم گيري بوده اند.

2)جهت اولويت بندي واحدهاي کارا نيز از روش تعداد دفعاتي که واحد کارا به عنوان مرجع قرار گرفته است استفاده شده است. بدين ترتيب واحدهاي 17 و 14و 11 به ترتيب 16 و 10 و 6 بار مرجع واحدهاي ناکارا قرار گرفتند که داراي اولويت بالاتري نسبت به ساير واحدهاي کارا بودند.

3) تعيين واحدهاي مرجع و ضرايب مرجع و در نهايت تعيين ميزان خروجي هاي هدف جهت کارا شدن واحدهاي ناکارا نيز اقدام ديگري بود که در اين تحقيق صورت گرفت. با کسب خروجي هاي هدف گذاري شده توسط DMU ها، کارايي واحد هاي ناکارا به 1 خواهد رسيد.

4) با توجه به متغير بودن بازدهي نسبت به مقياس واحدها، نتايج به روش بازده نسبت به مقياس متغير مورد محاسبه قرار گرفت.

مقدمهارزیابی عملكرد به كمك شاخص های غیر مالی از موضوعاتی است كه طی دهه 1990 بسیار مورد توجه قرار گرفته است. چرا كه اینگونه شاخص ها مزایای بسیاری را به همراه دارند. بعنوان مثال اینگونه شاخص ها در مقایسه با شاخص های مالی قابل درك تر و با اهداف و استراتژی های سازمان سازگارترند و در طول زمان براساس اقتضای محیط، قابل تغییر و انعطاف پذیر می باشند(آذر، 1383). مانند بسیاری از زمینه های تحقیقاتی نوظهور، رشد و توسعه در زمینه ارزیابی عملكرد سازمان با سرعت بالایی صورت گرفته است و رویكردهای نوین بسیاری را در این زمینه شاهد بوده ایم(ارشدی، 85). اگرچه هر یك از این چارچوبهای مفهومی مزایا و محدودیتهای خاص خود را دارند، اما یكی از محدودیتهای شایع در بین تمامی این مدلها آنست كه درباره چگونگی انتخاب و بكارگیری شاخص های عملكرد راهنماییهای اندكی ارائه كرده اند. یكی از معایب تمامی آنها، وجود دامنه گسترده ای از شاخص ها برای استفاده در سازمانها می باشد(آذر، 1383). لذا با عنایت به اهمیت موضوع، در این فصل پس از بیان صورت مسأله موجود (ارزیابی عملکرد با رویکرد ترکیبی مدلهای تحلیل پوششی داده ( DEA)و تعالی سازمانی(EFQM )، کلیاتی پیرامون اهداف و کاربردهای انجام تحقیق ارائه می شود. سپس سؤالات محوری تحقیق مطرح و در پایان به روش‌ها، ابزار جمع آوری اطلاعات و تعریف جامعه و نمونه آماری تحقیق پرداخته می شود. تعریف مسالهتلاش مستمر سازمانها برای دستیابی به الگوی جامع ارزیابی و رفع معایب شیوه های ارزیابی سنتی منجر به مطرح شدن مدلهای تعالی سازمانی و جوایز کیفیت ملی در سطح کشورهای پیشرو و بدنبال آن سایر کشورهای جهان گردید. مدل " دمینگ" ، مدل " بالدریج"، و "مدل اروپایی کیفیت"، از مهم ترین این مدلها هستند که سایر مدلها بر اساس آنها شکل گرفته اند. این مدلها با استفاده از عناصر مدیریت کیفیت جامع، به عنوان محورها یا حوزه های مورد ارزیابی و با اختصاص وزنهای مشخص و از قبل تعیین شده به هر حوزه، از طریق ممیزی به ارزیابی عملکرد سازمان می پردازند. مدلهای فوق به مدلهای خود ارزیابی نیز معروفند(رازانی، 1381، ص27). از سوی دیگر تحلیل پوششی داده ها، به عنوان یک روش برنامه ریزی ریاضی برای ارزیابی واحدهای تصمیم گیری، با این فرض اولیه که واحدهای تصمیم گیری تحت بررسی نهاده های مشابه برای تولید ستانده های مشابه بکار می گیرند، مورد استفاده قرار می گیرد(مهرگان، 1383، ص17). درطول چند سال گذشته جایزه ملی بهره وری کشور برای بنگاه های اقتصادی براساس الگوی EFQM ارائه شده است که در آن شرکتها، مورد ارزیابی قرارگرفته و به شرکتهای برتر جایزه داده می شود. از جمله ضعفهای موجود در این روش، ارزیابی مجزای شرکتها از یکدیگر می باشد. به عبارت دیگر در شیوه اجرایی امکان مقایسه عملکرد نسبی شرکتها با یکدیگر و معرفی الگوهای برتر وجود ندارد. بنابراین این تحقیق در نظر دارد از روش DEA که از جمله تکنیکهایی است که توانایی رتبه بندی شرکتها را بر اساس عملکرد نسبی و مشخص نمودن شرکتهای کارا و ناکارا و نهایتا تعیین الگوهای برتر را دارد، استفاده نماید.هدف اصلی از اجرای این پروژه ترکیب مدل تحلیل پوششی داده ها و مدل تعالی سازمانی در راستای سنجش عملکرد نسبی شرکت های تولید کننده کاشی و سرامیک استان یزد می باشد که در نوع خود در کشور بی سابقه می باشد. با توجه به کاربردی بودن تحقیق مورد نظر، نتایج حاصل از این تحقیق می تواند مورد استفاده تمام سازمانهای خصوصی و دولتی، تولیدی و خدماتی قرار گیرد. فهرست مطالبفصل اول :کلیات تحقیقمقدمه 21-2- تعریف مساله 31-3- سابقه تحقیق: 41-4- فرضیات (یا سئوالات پژوهشی): 71-5- روش تحقیق: 7شکل (1-1) : تعیین شاخصهای ورودی و خروجی در مدل DEA 81-6- کلمات کلیدی (فارسی و انگلیسی): 9تحلیل پوششی داده ها: 10مدل تعالی سازمانی : 10واحدهای تصمیمگیریDMU : 11آشنایی با حوزه تحقیق و متدولوژی 3-1 مقدمه 3-2-4 معرفی نهادهها و ستاده‌ها 933-2-7 انتخاب نرم افزار برای حل منابع ومآخذ:
"

مطالب دیگر:
🔥پاورپوینت پنجره های خورشیدی🔥پاورپوینت پانلهای سه بعدی🔥پاورپوینت چگونگی نصب پارکت🔥پاورپوینت روستای دارکلا🔥پاورپوینت منزل ماپار 🔥پاورپوینت تحلیل میدان مولوی(شهرستان اهواز) 🔥پاورپوینت سازه های فولادی🔥آشنایی با رشته مهندسی صنایع 🔥حسابداری اموال و ماشین آلات🔥اعلامیه و آگهی ترحیم طرح 4🔥پاورپوینت قالب بندی ساختارهای بتونی🔥پاورپوینت مرمت خانه گازورشهرستان شوشتر🔥تحقیق درباره نگاهی اجمالی و کلی به مراحل فرایند تولید قند و شکر از چغندر قند🔥تحقیق درباره نگاهی به جایگاه وقف در فرهنگ اسلام🔥تحقیق درباره نسبت راه به جمعيت🔥تحقیق درباره نظارت و کنترل در مديريت اسلامي 🔥تحقیق درباره نظام صنفي (اصناف)🔥تحقیق درباره نظریه ویلسون وایت🔥تحقیق درباره نفقه🔥تحقیق درباره صنايع نفت و گاز کشور🔥تحقیق درباره نقش ترافيك در تصادفات جاده ايي🔥تحقیق درباره نقش قائم مقام فراهاني در سياست داخلي و خارجي در عصر قاجاريه 🔥تحقیق درباره نقش قرآن در زندگي بشري🔥تحقیق درباره نماز از جمله عباداتي است كه علاوه بر اين كه در قرآن در آيات 🔥تحقیق درباره نوانديشي ديني يا سکولاريسم