دریافت{تحقیق اهداف و چرایی توسعه اقتصادی}

تحقیق اهداف و چرایی توسعه اقتصادی|ایی کِی/دریافت/34016509|ekn50308974|توسعه اقتصادی,توسعه اقتصادی وبرنامه ریزی,توسعه اقتصادی چیست؟,توسعه اقتصادی ایران,تحقیق توسعه اقتصادی,تحقیق توسعه اقتصادی و برنامه ریزی,تحقیق توسعه اقتصادی در ایران,مقاله توسعه اقتصادی,مقاله توسعه اقتصادی و برنامه ریزی,مقاله توسعه اقتصادی ایر
این فایل درباره ی تحقیق اهداف و چرایی توسعه اقتصادی می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

دانلود تحقيق در مورد اهداف و چرایی توسعه اقتصادی،در قالب word و در 78 صفحه، قابل ویرایش، شامل:
مقدمهمعنای توسعهفصل اول: تعاریفنظرات مختلف اهداف توسعهانواع توسعهویژگی های مهم توسعه اقتصادیجریان تاریخی فرآیند توسعهروش های دست یابی به توسعه اقتصادیرسیدن به رشد اقتصادیآموزش و پرورش و نقش آن در توسعه اقتصادیبرنامه ریزی و نقش آن در توسعه اقتصادشرایط لازم برای کسب موفقیت برنامه ریزی اقتصادیانواع برنامه ریزی اقتصادیسیاست های متعدد پولی و مالیتکنولوژی توسعه اقتصادمراحل فرآیند نوآوری
فصل دوم: عوامل ناکامی برنامه ریزی اقتصادی در ایرانمقدمهتفسیر رفتار دولتتوسعه اقتصادی در روستاهای آمریکاچالش های توسعه اقتصادیتأکید بر یک صنعت یا کسب وکار خاصامکان ریسک کمتر در روستاها نسبت به شهرهاکمبود سازمان های حمایت کنندهسیاست و استراتژی های توسعه اقتصادی روستاهاتوسعه بخش های غیر کشاورزیتأکید بر جذب و توسعه فن آوری های جدیدآموزش و تربیت نیروی انسانی ماهر و کارآمد
فصل سوم: استراتژی های مختلف توسعه اقتصادیاستراتژی پولیاستراتژی اقتصاد بازاستراتژی صنعتی شدناستراتژی انقلاب سبزاستراتژی توزیع مجدداستراتژی سوسیالیستی توسعه

مقدمه تحقيق:اصطلاح توسعه به صورت فراگير، پس از جنگ جهاني دوم مطرح شده است.واژه توسعه به معناي پيشرفت و به معناي خروج از لفاف است.خروج از لفاف يعني خروج از جوامع سنتي به جوامع صنعتي.
نكات مهم در توسعه، عبارت اند از:1) مقوله ارزشي 2) چند جانبه و چند بعدي است 3) ارتباط نزديكي با بهبود دارد. نظرات مختلف اهداف توسعه:1* مايك تودارو: توسعه چند بعدي است و آن را مستلزم تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي طرز تلقي مردم، نهادهاي مالي، كاهش نابرابري و ريشه كن كردن فقر مطلق مي داند.2* برن اشتاين: تلاش براي ايجاد توسعه با بار ارزشي همراه است. اشتياق براي غلبه بر سوء تغذيه فقر و بيماري كه از شايع ترين و مهم ترين دردهاي بشري هستند، از جمله اهداف توسعه به شمار مي آيد.3* دادلي سيرز: توسعه جرياني چند بعدي تجليل سازمان و جهت گيري متفاوت كل نظام اقتصادي ، اجتماعي عادت و عقايد مردم مي داند.4* پيتر دونالدسن: توسعه، تغييرات اساسي در ساخت اجتماعي گزينش ها و نهاده ها براي تحقق كامل هدفه اي جامعه مي داند و ادامه توسعه با آگاهي همگاني مردم از تغييرات و مشاركت صورت مي گيرد.5* ميسرا: محقق هندي بر ابعاد فرهنگي تأكيد دارد.6* گونار ميردال: توسعه يعني فرآيند دور شدن از توسعه نيافتگي، يعني رهايي از چنگال فقر با برنامه ريزي بهتر به منظور توسعه. 7* بروگلفيد: توسعه يعني پيشرفت به سوي اهداف رفاهي، توسعه بايد نابرابري را كاهش داد.


مطالب دیگر:
📝 پرسشنامه سازگاری زناشویی اسپانیر با روایی و پایایی📝پرسشنامه خودتوصیفی بدنی و جسمانی فرم کوتاه با نمره گذاری، روایی و پایایی📝پرسشنامه مقیاس اضطراب ریاضی برای کودکان با نمره گذاری، روایی و پایایی📝پرسشنامه افسردگی، اضطراب، استرس کودکان  dass- 21📝پرسشنامه کیفیت زناشویی فرم تجديد نظر شده (RDAS)📝پرسشنامه تجربه خشونت زناشویی حاج یحیی با روایی و پایایی📝پرسشنامه مقیاس خطرپذیری نوجوانان ایرانی (iars)📝پرسشنامه مقیاس خودشناسی انسجامی با روایی و پایایی📝پرسشنامه راهبردهای مقابله مذهبی پارگامنت افلاک سیر 2007📝پرسشنامه فردگرایی و جمع گرایی افقی و عمودی فرم کوتاه📝پرسشنامه فرسودگی زناشویی با نمره گذاری، روایی و پایایی📝دانلود پرسشنامه استاندارد دلزدگی زناشویی cbm پاینز📝پرسشنامه سازگاری زن و شوهر با نمره گذاری، روایی و پایایی📝پرسشنامه شادمانی زناشویی با نمره گذاری، روایی و پایایی📝پرسشنامه عمومی ارضای نیازهای روانشناختی پایه گانیه 2003📝پرسشنامه مقیاس ناگویی هیجانی تورنتو با نمره گذاری روایی و پایایی📝پرسشنامه نیازهای بنیادین روانشناختی گاردیا دسی و رایان📝پرسشنامه الگوی ارتباطات خانواده ریچی و فیتزپاتریک📝پرسشنامه استاندارد خودکارآمدی تحصیلی با نمره گذاری، روایی و پایایی📝پرسشنامه پرخاشگری آرنولد اچ باس و مارک پری📝پرسشنامه تجربیات مربوط به روابط نزدیک و صمیمانه والر، فرالی و برنان📝پرسشنامه تعصب هادلی کانتریل و گوردون آلپورت📝دانلود پرسشنامه خلاقیت عابدی doc با نمره گذاری، روایی و پایایی📝پرسشنامه سبک های اسنادی پترسون و سلیگمن با روایی و پایایی📝پرسشنامه سنجش خلاقیت تورنس با نمره گذاری و خرده مقیاس ها