دریافت{تاثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی کشور}

تاثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی کشور|ایی کِی/دریافت/32011663|ekn50308974|توسعه اقتصادی,تحصیلات زنان,تاثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی کشور
این فایل درباره ی تاثیر تحصیلات زنان بر توسعه اقتصادی کشور می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.تحقیق در حجم 115 صفحه و در قالب word ,
و قابل ویرایش و با فهرست عناوین زیر:

فهرست موضوعی مطالب

مقدمه ۱

چارچوبی نظری تحقیق۳

فرضیه‌ها ۴

روش تحقیق ۵

مشکلات و موانع ۵

اصطلاحات و واژه‌های کلیدی۶

(۱) فصل اول: ۸

۱-۱) توسعه و مفاهیم ۸

۲-۱) توسعه اقتصادی۱۷

۳-۱) مطالعه اجمالی عوامل موثر بر توسعه اقتصادی۱۹

۴-۱) بررسی وضعیت توسعه‌ای ایران طی سال‌های ۱۳۸۲ –۱۳۷۶…۲۳

جداول و نمودارها ۲۶

(۲) فصل دوم ۲۸

۱-۲) مطالعه وضعیت گذشته و موجود تحصیلات زنان در ایران. ۲۸

جداول و نمودارها ۴۰

(۳) فصل سوم ۴۴

۱-۳) تأثیرتحصیلات زنان بر عامل فرهنگی-اجتماعی توسعه اقتصادی ۴۴

۲-۳) تاثیر تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی ۵۹

الف) تأثیر کمی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی ۶۳

A) وضعیت زناشویی و سواد ۶۳

B ) باروری و سواد ۶۴

C) سواد و تعداد فرزندان ۶۵

D) سطح تحصیلات و تعداد فرزندان ۶۶

ب) تأثیر کیفی تحصیلات زنان بر عامل انسانی توسعه اقتصادی. ۶۷

A) سواد و تعداد فرزندان فوت شده. ۶۸

B) سواد و تعداد فرزندان دارای مدرک دیپلم و بالاتر

۳-۳ ) تأثیر تحصیلات زنان بر عامل اقتصادی توسعه اقتصادی ۶۹

جداول و نمودارها ۸۱

(۴) فصل چهارم: خلاصه پژوهش و پیشنهاد ۹۳

۱-۴) بررسی چالش‌ها و موانع در مسیر توسعه آموزشی زنان ایران ۹۶

۲_۴)بررسی فرضیه ها.۱۰۲

۳_۴)پیشنهاد برای روش تحقیق در مطالعات بعدی102

فهرست منابع ۱۰۳مطالب دیگر:
📗دانلود نقشه راه برای دولت الکترونیکی در جهان در حال توسعه 51 ص.DOC📗دانلود نوع‌شناسی سیستم‌های اطلاعات 26 ص📗دانلود نیم نگاهی پیرامون بهره وری واصلاح سیستمها 10 ص📗دانلود نگاهی به رشد اقتصادی و اشتغال در فرانسه 26 ص📗دانلود نگاهی به سازمانهای مجازی سازمانهای آینده 11 ص📗دانلود نگاهی دیگر به مدیریت زمان 10 ص📗دانلود نگرشی نوین به نظریات سازمان و مدیریت در جهان امروز 52 ص📗دانلود نگهداری مهندسی مدیریت 76 ص📗دانلود هدف از تشكیل هر دفتر اقتصادی 118 ص.DOC📗دانلود هزینه یابی كیفیت در پروژه ها 23 ص📗دانلود هفت مسئله مزمن در سازمان ها 27 ص📗دانلود هوش هیجانی ابزاری نوین در مدیریت بازار 22ص📗دانلود یك تحقیق تجربی از اعتبار تئوریهای قانون📗دانلود یك مدل تصادفی مربوط به تصمیمات استراتژیك 13 ص📗دانلود چارت مدیریتی در شرکت بیسکوئیت گرجی📗دانلود چاههای حفاری شده سواحل خزر 105 ص.DOC📗دانلود چه پرسش‌هایی باید در هنگام انجام مصاحبه بپرسیم 15 ص📗دانلود چهار مقاله در خصوص ارزشیابی كاركنان 143 ص📗دانلود چگونه تغییر سازمانی را رهبری و مدیریت كنیم 20 ص📗دانلود چگونه هر هفته 10 ساعت به وقت خود بیفزایید 8 ص📗دانلود چگونگی ارتباطات در داخل سازمانها و مشاوره مدیریت با كاركنان 35 ص📗دانلود کارآموزی کنترل کیفیت 90 ص📗دانلود کلاس جهانی تولید📗دانلود کلیات مدیریت📗دانلود گذار از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار 17 ص.DOC